Akai
  • Akai GXC-510D

  • Vertical Cassette Deck

  • MSRP $350
  • 1974 - 1975
Dolby B NR
Akai GXC-510D
Compact Cassette
  • ADR System (Automatic Distortion Reduction System)
  • Glass & X'Tal Ferrite Head
  • GX Heads

Advertising

Zugegeben, der erste Akai vertical Cassetten-Recorder GXC-510D
Fallt zweifellos aus dem rahmen...