Marlux
Model 1
Single Cassette Deck
Marlux Model 1

• 2 Heads • Manual Control • Normal Tape • Single Capstan • Stereo

Marlux
Model 5000
Single Cassette Deck
Marlux Model 5000

• 2 Heads • Dolby-B NR • Manual Control • Chrome Tape • Single Capstan

Marlux
Model 2000
Single Cassette Deck
Marlux Model 2000

Marlux
Model 3000
Single Cassette Deck
Marlux Model 3000

• 2 Heads • Dolby-B NR • Manual Control • Normal Tape • Single Capstan